Xóa trường không cần thiết trong WooCommerce

Trong trang thanh toán WooCommerce có 1 số trường nó không phù hợp tại Việt Nam, như tên công ty, mã bưu điện… và để tiện cho khách hàng thì bạn nên bỏ bớt một số trường này đi cho đơn giản.

Các bạn có thể làm như sau.
Bạn chèn code dưới vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng.

add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’ , ‘custom_override_checkout_fields’ );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
unset($fields[‘billing’][‘billing_state’]);
return $fields;
}

Bây giờ dựa vào danh sách các giá trị dưới đây bạn lựa chọn thay thế nó để xóa những field bạn không muốn hiển thị.

Mục Thanh toán (Billing): billing

Họ ( First Name): billing_first_name
Tên (Last Name): billing_last_name
Tên công ty (Company Name): billing_company
Địa chỉ (Address): billing_address_1
Địa chỉ 2: billing_address_2
Tỉnh/Thành phố (Town/City): billing_city
Mã bưu điện (Postcode): billing_postcode
Quốc gia (Country): billing_country
Bang/Hạt (State): billing_state
Địa chỉ email (Email Address): billing_email
Số điện thoại (Phone): billing_phone
Mục Vận chuyển (Shipping): shipping

Họ ( First Name): billing_first_name
Tên (Last Name): billing_last_name
Tên công ty (Company Name): billing_company
Địa chỉ (Address): billing_address_1
Địa chỉ 2: billing_address_2
Tỉnh/Thành phố (Town/City): billing_city
Mã bưu điện (Postcode): billing_postcode
Quốc gia (Country): billing_country
Bang/Hạt (State): billing_state
Mục Thêm thông tin ghi chú (Additional Infomation): order

Ô thêm ghi chú: order_comments
Như vậy dựa theo hướng dẫn ở trên mình muốn xóa bỏ các trường Tên công ty, Quốc gia, Địa chỉ 2, Tỉnh/Thành phố, Bang/Hạt, Mã bưu điện thì chỉ cần thêm đoạn code sau:

add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’ , ‘custom_override_checkout_fields’ );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
unset($fields[‘billing’][‘billing_company’]);
unset($fields[‘billing’][‘billing_country’]);
unset($fields[‘billing’][‘billing_address_2’]);
unset($fields[‘billing’][‘billing_city’]);
unset($fields[‘billing’][‘billing_state’]);
unset($fields[‘billing’][‘billing_postcode’]);
return $fields;
}
Sau khi thêm đoạn code trên và lưu lại file functions.php là đã có thể xóa bỏ được những trường không cần thiết và bạn sẽ được trang thanh toán gọn gàng và dễ dàng cho khách hàng như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.