Home » Bán hàng

Câu chuyện về thánh bàn chải

Gần đây trên mạng chia sẻ nhiều thông tin về anh chàng đc mệnh danh là thánh bàn chải, mình có xem mấy clip đc các bạn chia sẻ và nhận thấy một câu chuyện về bán hàng…

Read More »

Câu chuyện bán hàng

Có 2 câu chuyện mình muốn kể lại hôm nay về cách suy nghĩ của mình về những người bán hàng, mặc dù không có gì là tuyệt đối nhưng những gì mình đã tận mắt chứng kiến…

Read More »