Home » Music

Tra tấn lỗ tai cái nhỉ

Tra tấn lỗ tai với Is my life

Read More »

Có khi nào rời xa

Hôm trước xem Paris By Night 105 thấy có bài “Có khi nào rời xa” của tiên cookie nghe quen quen, ah thì ra ngày trước đứa bạn đặt nhạc chờ bài này nghe mãi, lúc đó cũng…

Read More »