Home » Software

Free Download Manager

Khi bạn muốn dowload một thứ gì đó như một bộ Film hay một Game về máy tính để xem bạn sẽ phải download nó về máy, nhưng download bằng cách thông thường có sẵn trong các trình…

Read More »

Update và Downgrade

Hai thuật ngữ được người dùng phần mềm rất hay sử dụng, các bạn đã quá quen thuộc với việc update phiên bản cho phần mềm. Update là quá trình nâng cấp một phần hay toàn bộ phần…

Read More »