Tháng Hai 2008

Tháng: Tháng Hai 2008

Hà Nội những ngày đầu năm

No Picture

Ăn tết xong tới 11 (âm lịch) mới lên trường mà không khí ở trên đây sao buồn quá đi, ra tới ngoài đường mà đường vắng ngắt, trái lại với những ngày bình thường. Chắc phải mấy…

Read More »