Cách làm giàu từ mỏ vàng Internet

Một người bình thường với những kĩ năng bình thường cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền trên Internet. Số lượng người Việt Nam sử dụng Internet rất cao nhưng rất ít trong đó biết tận dụng Internet để làm giàu. Hầu hết đều cho rằng phải “người cao siêu” lắm mới khai thác được lợi thế Internet.

Nội dung số là tất cả những gì người dùng có thể nghe được, đọc được, xem được, chơi được ở trên mạng Internet, như vậy, có thể nói nội dung số là một kho tài nguyên khổng lồ có nhu cầu rất lớn từ phía người dùng và các doanh nghiệp. Đọc tiếp Cách làm giàu từ mỏ vàng Internet