Tháng Mười Hai 2014

Tháng: Tháng Mười Hai 2014

BlackBerry & Nokia

Có một lần nói chuyện với a Minh bên Oceanspa về 2 hãng điện thoại, thì anh Minh có nói là theo anh thì Blackberry là thằng dễ bị chết nhất, thì mình nhận định là Nokia sẽ…

Read More »