Chào ku Tom

Đi khám thì dự kiến sinh là ngày 19-6 (đúng vào ngày sn bố Tom) vào ngày đó chưa thấy gì mẹ ku Tom cũng nóng ruột lắm, rồi cả ngày 20 cũng chưa thấy gì cả, mẹ ku Tom đau bụng từ chiều ngày 20 và đi vào viện khám nhưng chưa có dấu…