Một mình

Từ nhỏ đến giờ mình luôn là một thằng một mình, nhớ lại từ hồi lớp 5 khi thi tốt nghiệp cả lớp ai cũng có bạn cùng lớp ngồi cùng phòng thi. Chỉ có mình là ngồi một mình với các bạn học sinh lớp khác, ko có ai cùng lớp cả dù có…