Quản trị

Home » Quản trị

Pomodoro là gì

Bạn đã bao giờ đang làm việc và bị mất tập trung chưa ? Tôi nghĩ là rồi, ngày nay thì có rất nhiều thứ có thể làm bạn mất tập trung như điện thoại, tin nhắn, facebook……

Read More »

Thương trường như chiến trường đúng hay sai

Mọi người hay nói với nhau rằng thương trường như chiến trường theo ý kiến của mình đó là một quan niệm sai, và một khi quan niệm của bạn sại thì dẫn tới rất nhiều hậu quả…

Read More »

Khi nào bạn nên sa thải nhân viên

Không phải tất cả nhân viên ai cũng phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu của công ty bạn. Giữ một nhân viên không đem lại lợi ích có thể gây tổn hại đến doanh nghiệp, đặc…

Read More »