Pomodoro là gì

Bạn đã bao giờ đang làm việc và bị mất tập trung chưa ? Tôi nghĩ là rồi, ngày nay thì có rất nhiều thứ có thể làm bạn mất tập trung như điện thoại, tin nhắn, facebook… ví dụ có những chuyện bạn chỉ cần làm trong 30 phút là xong nhưng có một…

Thương trường như chiến trường đúng hay sai

Mọi người hay nói với nhau rằng thương trường như chiến trường theo ý kiến của mình đó là một quan niệm sai, và một khi quan niệm của bạn sại thì dẫn tới rất nhiều hậu quả tai hại, kiểu như mày chết thì tao sống, một quan niệm có tính khắc nghiệt, và…