Biến xe máy xăng thành xe điện

Biến xe máy xăng thành xe điện đây là một dự án đã được mình lên kế hoạch khá lâu rồi, và chiếc xe được mình sử dụng để thực hiện là chiếc xe Honda CUB 50 có tuổi đời khá lâu rồi. Đọc tiếp Biến xe máy xăng thành xe điện