Đọc màu điện trở

Thẻ: Đọc màu điện trở

Cách đọc màu điện trở

Như các bạn đã biết thì điện trở là một linh kiện điện tử rất quan trọng, vì lý do điện trở rất nhỏ lên không thể in số lên thân điện trở được, nên người ta đã…

Read More »