Đọc sách mỗi buổi sáng

Một thói quen từ lúc nào ko nhớ là vào mỗi buổi sáng sau khi đánh răng rửa mặt xong là lấy quyển sách đang đọc và đi vào nhà vệ sinh ngồi trong đó 😀 ngay từ hồi còn bé mỗi khi vào nhà vệ sinh thường hay có những quyển sách bão cũ không dùng nữa và ngồi trong đó thì ko có gì làm thì bỏ nó ra đọc. Đọc tiếp Đọc sách mỗi buổi sáng