Facebook Pixel để làm gì

Gần đây thì tiếp thị lại hay còn gọi là (Remaketing) là một khái niệm được nhắc tới rất nhiều, như là một su thế của quảng cáo trên Internet và có một khái niệm của những người chạy quảng cáo Facebook đó là Pixel, vậy Facebok Pixel là gì? và nó để làm gì…