Lưu ảnh cho web trong Gimp

Chắc hẳn nếu bạn là một web developer thì việc sử dụng Photoshop để cắt image để sử dụng cho việc viết code html không còn xa lạ gì với bạn nữa. Và một tính năng bạn hay dùng đó là “Save For Web & Devices” trong Photoshop, khi bạn cần lưu ảnh được tối ưu cho web. Đọc tiếp Lưu ảnh cho web trong Gimp