Lưu trữ cho từ khóa: Pomodoro là gì

Pomodoro là gì

Bạn đã bao giờ đang làm việc và bị mất tập trung chưa ? Tôi nghĩ là rồi, ngày nay thì có rất nhiều thứ có thể làm bạn mất tập trung như điện thoại, tin nhắn, facebook… ví dụ có những chuyện bạn chỉ cần làm trong 30 phút là xong nhưng có một tin trên Facebook hấp dẫn bạn và 3 tiếng sau bạn mới làm xong… và đặt biệt với những bạn làm về sáng tạo như thiết kế như thiết kế Logo, hay thiết kế web… thì sau khi mất tập trung rồi thì rất khó lấy lại được cảm hứng để làm tiếp tục công việc.
Tiếp tục đọc