Robots File

Robots là một File văn bản có tên là Robots.txt trong đó nó sẽ thông báo cho những con bọ tìm kiếm như Google hay Yahoo… biết nên hay không nên vào đây để đánh chỉ số, Robots File rất hữu ích cho những bạn phải làm SEO, mình giới thiệu với các ban một phần mềm nhỏ nhỏ mình viết ra với chức năng của nó là tạo ra File Robots một cách dễ dàng. Đọc tiếp Robots File