Video trắng đen

Thẻ: Video trắng đen

Chuyển video màu sang trắng đen bằng Adobe Premiere

Trong bài này mình giới thiệu tới các bạn cách chuyển video màu sang trắng đen bằng Adobe Premiere Pro CC rất sức nhanh chóng. Các bạn xem video dưới đây:

Read More »