Vòng lặp for trong lập trình Java

Vòng lặp for trong lập trình Java

Vòng lặp for đây là cấu trúc lặp phổ biến nhất trong các ngôn ngữ lập trình để lặp đi lặp lại một hành động nào đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vòng lặp hay ho nay.

Cú pháp của vòng lặp:

For (<biểu thức bắt đầu>; <điều kiện lặp>; <biểu thức gia tăng>){
<thân chu trình>;
}

Chú thích:

  • Biểu thức bắt đầu: tạo ra giá trị ban đầu, và chỉ được thực hiện 1 duy nhất
  • Điều kiện lặp: là biểu thức boolean, vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi nào điều kiện lặp có giá trị false
  • Biểu thức gia tăng: câu lệnh thay đổi giá trị của biến chạy. Các lệnh này luôn được thực hiện sau mỗi lần thực hiện khối lệnh trong vòng lặp.
  • Thân chu trình: là các câu lệnh mà ta cần phải thực hiện lặp đi lặp lại khi điều kiện là true

Hoạt động: Khi bắt đầu vòng lặp biểu thức bắt đầu sẽ được khởi tạo và thực hiện kiểm tra điều kiện lặp

java-for

 

Ví dụ:

vi-du-java-for-

You May Also Like

Youtube Channel

About the Author: cau28x

Không tệ nạn... :D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.